Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

II SA/Gl 295/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami państwa