Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 575/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-06

Sprawa ze skargi K.G. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu

IV SA/Gl 575/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-22

Sprawa ze skargi K.. G. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SAB/Wr 55/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie rozliczenia wpłat z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej