Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OZ 1244/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt: II SA/Wa 1661/18 o odrzuceniu skargi G.B.-Z. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji

I OZ 1276/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści z wniosku

I OZ 1277/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I OZ 1278/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Ol 879/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-01-07

Wniosek w przedmiocie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

I OZ 1262/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OSK 1717/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.K. na rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji nr [...] w przedmiocie przeniesienia do dyspozycji

I OZ 1257/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 1258/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 1259/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   +2   +5   +10   42