Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SO/Op 17/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SA/Op 532/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-11

Sprawa ze skargi A. G. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Kędzierzyna

II SAB/Op 85/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

II SA/Op 130/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-27

Sprawa ze skargi I. M. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 136/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi T. H. na akt Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zatwierdzenia zmiany projektu stałej organizacji ruchu

II SAB/Op 77/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

II SAB/Op 6/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

II SAB/Op 10/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

II SAB/Op 21/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

II SAB/Op 43/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu
1   Następne >   +2   6