Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 130/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-27

Sprawa ze skargi I. M. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 136/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi T. H. na akt Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zatwierdzenia zmiany projektu stałej organizacji ruchu