Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1040/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dobudowy garażu do budynku mieszkalnego