Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Op 232/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy

II GSK 646/20 - Wyrok NSA z 2020-09-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych