Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1997/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na zmianę obywatelstwa polskiego

II OSK 364/14 - Wyrok NSA z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w T. w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 895/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego

II OSK 2044/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 106/04 - Wyrok NSA z 2004-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 397/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie umorzenia postępowania.

II OSK 903/07 - Wyrok NSA z 2008-12-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na zmianę obywatelstwa polskiego