Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 4307/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zabezpieczenia czynności sprawdzających

I SA/Wa 1844/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I OSK 155/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie odmowy uchylenia zabezpieczenia postępowania rozpoznawczego

II SA/Gl 904/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

I OZ 65/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Lu 918/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości

I OZ 32/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Rz 1204/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

I OSK 3569/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 3568/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   26