Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1447/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , [...] w przed...

I SAB/Wa 469/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 663/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 673/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 501/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 743/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

Skarga J. T. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 744/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

Skarga M. K. na decyzję Ministra Infrastrukturę i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji