Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Sz 1326/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

II SA/Gl 765/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikat do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości