Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Łd 520/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie rozpatrzenia skargi E. P. na działalność Wójta Gminy D.

II SA/Ol 203/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

II SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice

II SAB/Wr 27/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy J. w sprawie oceny działalności Wójta Gminy J. w zakresie przejęcia rozliczenia za pobieraną wodę i sprawy własności zarządu dróg na 'osiedlu t.' w J. .

II SA/Łd 310/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie działalności Wójta Gminy Z. w sprawie zwrotu kosztów przyłącza wodociągowego i dofinansowania wymiany pokrycia dachu

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II OZ 1332/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pos...

II SA/Wr 104/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Łd 44/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie zakłócenia stosunków wodnych
1   Następne >   3