Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 120/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. W. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt

I OW 123/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. i S. małż. K. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt