Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 7/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B.W., E.M., W.L., M.B., I.L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

II SA/Kr 1164/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OZ 1289/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B. W., E. M., W. L., M. B., I. L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu Wrocławskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości