Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1968/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-03-01

Skarga Gminy [...] na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 271/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 775/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1801/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 2866/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie: ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 221/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1141/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2354/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie odmowy ustalenia odsetek od odszkodowania za przejęcie nieruchomości

I SA/Wa 2539/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2515/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   4