Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

I OSK 952/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejska w N. w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz Koła Przyjaciół Harcerstwa