Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 82/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieruszowie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

II SO/Bk 2/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-04-02

Wniosek S. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w S. za nieprzekazanie skargi w ustawowym terminie

III SA/Gl 1303/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta