Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 935/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, orzeczenia w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OSK 492/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie wydania decyzji o wyłączenie nieruchomości spod działania dekretu PKWN o reformie rolnej