Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 425/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Po 907/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Skarga I.T. oraz Z.H.. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości i ustalenia odszkodowania za nieruchomości

I OW 267/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego