Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 74/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-05

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Zgierski po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy o sprostowanie z urzędu postanowienia NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium P...

I OW 216/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-10

Wniosek SKO w K. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w K. a Wojewodą [...] przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności zaświadczenia o przejściu na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości rolnej

II SAB/Gl 57/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

I OZ 215/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr 13/P/2020 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania