Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I OSK 2582/13 - Wyrok NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1077/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Skargi kasacyjne J. B. i P. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. B. i P. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego

I SA/Wa 2147/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1189/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 2999/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 151/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie o sygn. akt I SA/Wa 2423/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

I SA/Wa 1746/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 869/13 - Wyrok NSA z 2014-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2148/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 3146/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   35