Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I OW 183/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz państwa za rentę

II SA/Ol 769/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości

II SA/Gl 1483/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu