Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SAB/Gl 1/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej wydania wypisów z ewidencji gruntów

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niezałatwienie sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego oddalającego wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w całości.

II SAB/Gl 19/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie niewydania decyzji o odszkodowaniu za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącą od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SAB/Gl 10/09

II SO/Gl 7/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nie przekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i akt sprawy

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości na skutek zażalenia wniesionego przez skarżącą od postanowienia WSA w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 10/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej skarżącej od postanowienia , sygn. akt II SAB/Gl 10/09 o odrzuceniu skargi

II SAB/Gl 9/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie: zwolnienia nieruchomości spod zarządu

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SAB/Gl 12/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-24

Sprawa ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przywrócenia prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2