Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OW 43/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...]., [...] wydanej przez Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Mokotów, w części odmawiającej małżonkom J. i P. G. oddania w użytkowanie wieczyste g...