Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji