Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1896/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. C., M. P., J. C., J. C., M. M., A. M., A. M., M. M., I. G., E. J., J. J., A. J., T. S., C. S., P. S., J. S., J. S., Z. S., A. S., A. S. i M. Z. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku ...