Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 2107/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zmian w akcie założycielskim TBS

IV SAB/Wa 190/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania skargi w trybie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 191/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi M. D. na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania skargi w trybie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego