Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Po 112/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Ke 50/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Masłów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 101/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-13

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłość Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego

VII SAB/Wa 201/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

VII SAB/Wa 200/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

II OSK 1314/19 - Wyrok NSA z 2019-12-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 987/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-09

Sprawa ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

I OSK 247/19 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

III SAB/Gd 76/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji postępowania w sprawie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

IV SAB/Po 223/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-10

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość i bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt stały
1   Następne >   +2   +5   +10   20