Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 1842/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OZ 686/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo SKO w Warszawie , nr [...]

I OZ 605/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Samorzą...

I OZ 683/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1887/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1088/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II FSK 1081/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

II OSK 1408/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej kategorii gminnej

IV SA/Wa 886/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia opłaty za magazynowanie odpadów

I SA/Wr 635/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100