Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II OPP 26/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-20

Skarga E. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich, sygn. akt II SA/Kr 1750/02

I OPP 119/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga R. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1820/05 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

II OW 59/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga F. W. na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie nakazu rozbiórki nadbudowy budynku gospodarczego, sygn. akt. 2 IV SA 340/03

II OPP 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 9/06 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

II OPP 74/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-27

Skarga S. B. i A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, sygn. akt II SA/Kr 604/02

II OPP 16/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, sygn. akt 2 IV SA 340/03 w sprawie ze skargi na decyzję Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie nakazu rozbiórki nadbudowy budynku gospodarczego

I OPP 131/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA 1813/00 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego

I OPP 142/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 169/06 w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II OPP 24/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-29

Skarga H. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt VII SA/Wa 563/06

II OPP 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt 7/IV SA 2546/02 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego
1   Następne >   3