Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 110/19 - Postanowienie NSA z 2020-07-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Wa 544/18 ze skargi na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 75/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 720/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 32/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga T. S.-O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawie o sygn. akt I SA/Wa 116/19 ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OPP 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga F. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 39/19 z wniosku F. S. o wymierzenie Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w W. grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

I OPP 37/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 16/20 ze skargi na bezczynność SKO w Radomiu w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 38/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 17/20 ze skargi na bezczynność SKO w Radomiu w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OPP 42/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SO/Wa 48/16 sprawy z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu za nieprzekazanie skargi Z. B. w przedmiocie przekazania skargi

I OPP 46/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 8/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 47/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 22/20 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie niedoręczenia decyzji

I OPP 49/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   9