Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 129/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-22

Sprawa ze skargi H. L.(L.) o wymierzenie Staroście [...] grzywny w sprawie niewykonania wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego