Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 118/05 - Wyrok NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uprawnień zawodowych do prowadzenia żeglugi śródlądowej