Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 330/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego w sprawie zawieszenia pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w związku ze stanem epidemii stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.