Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Op 139/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II SA/Op 228/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w przedmiocie obrotu alkoholami

II SA/Op 232/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy

II SA/Op 297/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych