Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Okres 2004/05 X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Inne X

OSK 143/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie poświadczenia posiadania obywatelstwa