Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Wr 12/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 73/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 91/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie anulowania czynności materialno

III SA/Wr 133/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymeldowania J. P. z pobytu stałego

III SA/Wr 148/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie anulowania czynności materialno

III SA/Wr 756/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bd 438/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bd 268/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca stałego pobytu

III SA/Lu 653/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu czasowego

II SA/Bd 272/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   2