Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 77/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1082/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 571/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 637/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie udzielenia rzeczoznawcy majątkowemu kary dyscyplinarnej

I SAB/Wa 159/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1215/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1517/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I SA/Wa 161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

I SA/Wa 287/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi J. G. na pismo Ministerstwa Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SAB/Wa 150/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   10