Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1430/13 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I OSK 308/09 - Wyrok NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

I OSK 1562/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1560/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji