Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1139/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2910/12 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 2976/12 - Wyrok NSA z 2014-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2752/12 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie sygn. akt I SA 1240/00

I OSK 3032/12 - Wyrok NSA z 2014-07-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 397/13 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych

I OSK 2689/13 - Wyrok NSA z 2015-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1141/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 808/13 - Wyrok NSA z 2014-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2361/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skargi kasacyjne Fundacji im. [...] z siedzibą w P. - C. i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2