Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Gl 498/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Powiatu Ż. w przedmiocie uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w sprawie odcięcia nieruchomości od sieci wodociągowej