Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1511/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg J. P. i Gminy Miejskiej L. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości