Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 319/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości