Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 645/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

I SAB/Op 1/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu uiszczonej kwoty pieniężnej

I SA/Op 470/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2008 r.