Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1299/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 1563/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skargi kasacyjne R. W. i J. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. W. i J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi