Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

OSK 1921/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1912/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 467/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia W. na uchwalę Rady Miasta Poznania nr XXXV/290/IV/2003 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Poznań

II OSK 464/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1960/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II SA/Gd 385/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem

II SA/Gd 601/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1472/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kluczborku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 767/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 759/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w H. w przedmiocie zarzutu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   47