Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2897/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie ponaglenia