Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 11/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy Miasta [...] w przedmiocie remontu mieszkania

II SAB/Op 11/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-05

Skarga R. H. na bezczynność Gminy Miasto [...] w przedmiocie remontu mieszkania skargi kasacyjnej R. H. od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 11 /07,

II SA/Op 100/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-28

Sprawa ze skargi Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców - Oddział Terenowy nr [...] w G. na Spółdzielnię Mieszkaniową w G. w przedmiocie statutu spółdzielni

II SA/Op 250/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Op 371/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-13

Sprawa ze skargi R. P. w przedmiocie uchwały w sprawie odwołania i powołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej