Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Op 151/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-15

Sprawa ze skargi R. M. w przedmiocie świadczenia rodzinne

II SAB/Op 25/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie niewykonania decyzji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych

II SAB/Op 67/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatu Głubczyckiego w przedmiocie odmowy zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Op 396/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-18

Sprawa ze skargi B. R. na pismo Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w O. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 308/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 503/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-09

Sprawa ze skargi K. Z. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Op 134/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

II SA/Op 39/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie warunków zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo