Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1351/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi D., położonego w obrębach: D. i K.

II OZ 145/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy i Miasta Wyszogród , nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1225/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1287/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2106/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Milejewo w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1906/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 9'.

II OSK 359/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skargi kasacyjne Rady Gminy T. oraz Grupy mieszkańców reprezentowanej przez Stowarzyszenie '[...]' w B. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predestynowanych pod lokal...

II OSK 1512/14 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta J. w przedmiocie zatwierdzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2094/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 451/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Skarga Prokuratora Rejonowego w Żaganiu na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości M., G. i S.
1   Następne >   +2   +5   7